Osteoporosis - Calcitonin
7 drugs
Bonin 200 i.u.

Salmon calcitonin 200 i.u.

Calcitonin 100 i.u./1 ml stada

Salmon calcitonin 100 i.u.

Calcitonin 50 i.u./1 ml stada

Salmon calcitonin 50 i.u.

Miacalcic 100 i.u/1 ml

Salmon calcitonin 100 i.u.

Miacalcic 200 i.u/actuation

Salmon calcitonin 200 i.u.

Miacalcic 50 i.u/1 ml

Salmon calcitonin 50 i.u.

Miacalcic plus 200 iu nasal

Vitamin D3 200 i.u., calcium 400 mg, salmon calcitonin 200 i.u.