Andalous
49 drugs
Nitazode

Nitazoxanide 100mg

Netlook 10mg

isotretinoin 10mg

Netlook 20mg

isotretinoin 20mg

Netlook 40mg

isotretinoin 40mg

Zarotex 0.1%

Tazarotene 0.1%

Tarolimus 0.03%

tacrolimus 0.03%

Glimepiride plus 4/30 mg

Glimepiride 4 mg, pioglitazone 30 mg

Stripsore honey&lemon 24t.

Amylmetacresol 1mg, dichlorobenzyl alchol 1mg

Stripsore vit c 24t.

Amylmetacresol 1mg, dichlorobenzyl alchol 1mg

Oilex

Arachis oil 21%

Newclav 642.9 mg/5 ml

Clavulanic 42.9 mg, amoxicillin 600 mg

Newclav 457 mg/5 ml

Clavulanic 57 mg, amoxicillin 400 mg