Health vita
1 drug
Fair lip

Omega 1g, vit a 750i.u., vit e 5mg